• اولین مسابقه سال 97 اولین مسابقه سال 97
  • آخرین مسابقه سال 96 مسابقه بزرگ سال آخرین مسابقه سال 96 مسابقه...
  • دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور 30 تیر 1396 (آلبوم دوم) دومین مرحله از مسابقات...